Wychowanie przez zabawę

 W książce min.:

 • zabawy dla małych dzieci i rodziców
 • projekty rozwijające poczucie własnej wartości
 • gry kształtujące umiejętności komunikacji
 • projekty zabawy i gry dedykowane dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, stymulujące i rozwijające
 • projekty związane z cyberprzestępcą i bezpieczeństwem w sieci 
 • zabawy i projekty w kształtowaniu kompetencji poznawczych i wykonawczych

 

 

 

Zespół Aspergera zrozumieć aby pomóc

W książce min.:

 • wiedza o syndromie i zaburzeniach integracji
 • praktyczny poradnik dla pedagogów i nauczycieli
 • praktyczny poradnik dla rodziców – wszystko to co rodzic chce i powinien wiedzieć o syndromie

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów ...

 W książce min.:

 • zabawy dla małych dzieci
 • zabawy kształtujące inteligencję emocjonalną
 • zabawy kształtujące kompetencję społeczna
 • zabawy ruchowe
 • zabawy ogólnorozwojowe